Jídelní stolek

CENA PRONÁJMU: 100 Kč za měsíc (3,30 Kč za den), vratná záloha 500 Kč.
Minimální doba nájmu: 1 měsíc

Doprava:  možnost vyzvednutí u nás na skladě, náš dovoz/odvoz: Do 13 km: 100 kč, 13-50 km: 8kč/km, 51-75 km: 7 kč/km, 76-100 km: 6kč/km. Vzdáleností v km se rozumí cesta od provozovny Burešov 4886, 760 01 Zlín ke klientovi a zpět.

ZKUŠENOSTI Z NAŠÍ PRAXE:

Jídelní stolek je výborný pomocník pro imobilního klienta. Je vhodný také pro luštění křížovek aj..    Důležité je vhodné posazení na lůžku ke stolku (můžeme ukázat).