Toaletní židle

CENA PRONÁJMU: 200 Kč za měsíc (6,70 Kč za den), vratná záloha 500 Kč.
Minimální doba nájmu: 1 měsíc

Doprava: možnost vyzvednutí u nás na skladě, náš dovoz/odvoz: Do 13 km: 100 kč, 13-50 km: 8kč/km, 51-75 km: 7 kč/km, 76-100 km: 6kč/km. Vzdáleností v km se rozumí cesta od provozovny Burešov 4886, 760 01 Zlín ke klientovi a zpět.

 

ZKUŠENOSTI Z NAŠÍ PRAXE:

Toaletní židle nepojízdná má oporu v nohách židle. Je vhodná k lůžku klienta, který se na ni zvládá přesouvat sám nebo s pomocí druhé osoby a nemá v úmyslu pobývat v domácím prostředí mimo lůžko. Toaletní židle pojízdná s opěrkami na chodidla je vhodná pro použití wc u lůžka nebo v kterékoliv části domácnosti. Máme u klientů zkušenosti, že jej používají i pro sezení u televize, u jídelního stolu apod. a druhá osoba může klienta na křesle převážet kamkoliv je potřeba. I klient, který je víceméně imobilní, ale sezení na tomto křesle zvládá, může křeslo takto použít. Přesun probíhá buď pomocí zvedáku (máme k dispozici) nebo se přesune sám za pomoci přesouvací desky (máme k dispozici). Může i bez desky za pomoci druhé osoby (můžeme ukázat a naučit). Pojízdné wc křeslo je praktické, protože se s ním v domácnosti dobře manipuluje (velikost, hmotnost).