Invalidní vozík

CENA PRONÁJMU: 250 Kč za měsíc (8,30 Kč za den), vratná záloha 500 Kč.
Minimální doba nájmu: 1 měsíc

Doprava: možnost vyzvednutí u nás na skladě, náš dovoz/odvoz: Do 13 km: 100 kč, 13-50 km: 8kč/km, 51-75 km: 7 kč/km, 76-100 km: 6kč/km. Vzdáleností v km se rozumí cesta od provozovny Burešov 4886, 760 01 Zlín ke klientovi a zpět.

 

ZKUŠENOSTI Z NAŠÍ PRAXE:

Invalidní vozík je možno použít jak v domácnosti, tak ve venkovním prostředí. Přesun imobilního klienta na vozík probíhá buď pomocí zvedáku (máme k dispozici) nebo se klient přesune sám pomocí přesouvací desky (máme k dispozici). Může i bez desky za pomoci druhé osoby (můžeme ukázat a naučit).