GDPR

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhrn informací poskytovaných při poskytnutí osobních údajů pro subjekt údajů (uživatel, zaměstnanec, třetí osoba), který poskytl osobní údaje organizaci ABAPO trade, s.r.o. IČ: 06517102.

ABAPO trade, s.r.o. zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), je tedy jejich správcem. ABAPO trade, s.r.o. nemá povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.

ABAPO trade, s.r.o. se zabývá pronájmem a prodejem zdravotních pomůcek a v rámci své činnosti shromažďují osobní údaje a za účelem:

  1. Od zaměstnanců za účelem plnění pracovněprávních vztahů (dále i jen “osobní údaje 1”).
  2. Od klientů a jejich rodinných příslušníků za účelem uzavření a plnění smlouvy (dále i jen “osobní údaje 2”).

ABAPO trade, s.r.o. je tedy správcem výše uvedených údajů a subjektům údajů (uživatelům, rodinným příslušníkům, zaměstnancům) jsou určeny následující informace:

  • Kontaktní údaje správce : ABAPO trade, s.r.o., IČ: 06517102, adresa: Divadelní 3242, 760 01 Zlín, tel: 725 893 707, e-mail: abapo@abapo.cz; webové stránky: www.abapo-trade.cz.

Právní základ pro zpracování osobních údajů 1 a 2 je plnění smlouvy.  

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy:

Osobní údaje 1 → 10 let po skončení pracovní smlouvy či dohody.

Osobní údaje 2 → 5 let po ukončení smlouvy.

Posouzení nezbytnosti zpracování osobních údajů

Správce dbá na ochranu osobních údajů a ochranu soukromí subjektů údajů, z tohoto důvodu jsou zpracovávány pouze údaje, které jsou nezbytně nutné pro stanovené účely zpracování.

Subjekt údajů (uživatel, rodinný příslušník, zaměstnanec) má právo požadovat od organizace přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování, získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům, případně podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Osobní údaje poskytované za účelem jednání o uzavření pracovní smlouvy či dohody o provedení práce subjekt údajů nemá povinnost poskytnout, ale v takovém případě nelze dále jednat o uzavření pracovní smlouvy či dohody o provedení práce.

Osobní údaje poskytované za účelem plnění smlouvy o poskytnutí sociální služby, pracovní smlouvy či dohody o provedení práce, subjekt údajů nemá povinnost poskytnout, ale v takovém případě není možné uzavřít předmětnou smlouvu či dohodu.